Hållbar turism och certifieringar

Ekoturism är…

  • Lustfyllda och annorlunda naturupplevelser

  • Oförglömliga möten med traktens människor

  • Äventyr och adrenalin, eller stillhet och passion, mitt i naturen

  • Ett ödmjukt förhållningssätt till andra kulturer och sätt att tänka

  • Att resa med respekt, upptäckarglädje och massor av nyfikenhet

Källa: Ekoturismföreningen 

Naturens bästa

Kvalitetsmärket Naturens Bästa visar vägen till Sveriges finaste naturresor från landets främsta arrangörer av svensk ekoturism.

Sedan januari 2004 är vi godkänd ekoturismarrangör enligt kvalitetsmärkningen Naturens Bästa (se under programmen för de produkter vi valt att märka).

Naturens Bästas märkningskommittés motivering till godkännande av oss som ekoturismarrangör:

”En kunnig och erfaren hästturismarrangör som är en förebild för Norrbottens övriga naturturismföretagare. Den kvalitetsmärkta fjällridturen söder om Nikkaluokta är ett välutvecklat arrangemang, fyllt med fullödig kunskap och stor omtanke om områdets fauna och flora. Ett arrangemang utöver det vanliga, där inte minst den samiska kulturen förmedlas på ett inspirerande vis med äkthet och stor kunskap.”

Läs mer på naturesbestsweden 

Sustainable arctic destination

Certifieringen ”Sustainable Arctic destination” är en kvalitetsmärkning som har utvecklats av Kiruna Lappland, med det långsiktiga målet att kunna certifiera hela Kiruna som en hållbar destination. Mars 2018 var vi, tillsammans med tre andra företag, de första att få certifieringen. 

Den globala definitionen av hållbar turism är enligt organisationen Global Sustainable Tourism Council (GSTC):

  • hållbar förvaltning
  • socioekonomiska effekter
  • kulturella konsekvenser
  • miljöpåverkan (inklusive förbrukning av resurser, minskad förorening och bevarande av biologisk mångfald och landskap)

Läs mer på Kiruna Lapland

sif logotype blå

Svenska islandshästförbundet

Svenska islandshästförbundet är en sammanslutning av 65 lokala islandshästföreningar runt om i Sverige, från Tomelilla i söder till Kiruna i norr. Vi är sedan sommaren 2003 auktoriserade av SIF, vår anläggning, ridskola och turridning.

Läs mer om SIF här