Information Covid-19

Information Covid-19

I dagsläget är situationen fortsatt väldigt annorlunda för många. Men vår förhoppning är att kunna fortsätta genomföra våra turer, med vissa förändringar. Vi följer aktuella riktlinjer från myndigheter och kommer att anpassa verksamheten för att minska smittspridningen. Detta är ett ansvar från både vår och gästens sida. Den här informationen kan uppdateras kontinuerligt.  

Aktuella föreskrifter från folkhälsomyndigheten

Så här kan du undvika att bli smittad och att smitta andra:

  • Håll avstånd till varandra inom- och utomhus.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sek. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har tillgång till vatten.
  • Hosta och nys i armvecket.
  • Undvik att röra ansiktet (ögon, näsa, mun).
  • Stanna hemma när du är sjuk.

Läs mer på folkhälsomyndigheten 

Vårt ansvar

Det är viktigt att du som besöker oss känner dig trygg. Därför har vi sammanställt information kring hur vi agerar inom olika områden. Under alla våra turer har vi ett maxantal på 10p. Utifrån bokningsläge kan vi eventuellt ordna privata turer/boende på förfrågan.

Vi har utökade städ- och hygienrutiner. Både personal och gäster uppmanas att tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten. Handsprit är ett alternativ när handtvätt inte är möjligt. Ytor som kan utgöra smittorisk desinficeras regelbundet.

På vår gård har vi två gästhus med 6 bäddar (tre rum) och ett med 4 bäddar (två rum), det första med två toaletter, en i det andra. Det kan vara så att de som reser själva behöver dela rum med någon annan.

Under våra dagsturer är vi mestadels utomhus och det är därför relativt lätt att hålla avstånd. Vid de tillfällen vi är inomhus (omklädning, måltider) försöker vi också att hålla avstånd samt minskar antalet gäster.

Vid våra flerdags-arrangemang är vi mycket utomhus men också inomhus. Precis som under våra dagsturer försöker vi att hålla avstånd samt minskar antalet gäster.

Vid måltider kommer vi se till att alla kan hålla avstånd. Dessutom, vid möjlighet, dela upp stora grupper för att minska närkontakt. Både gäster och guider ska tvätta och sprita händerna före och efter måltider. Vid mathantering är vi noggranna med att tvätta händerna samt använda plasthandskar vid direktkontakt med maten.

Vi rekommenderar våra gäster att ha egna kläder i så stor utsträckning som möjligt men såklart finns varma vinterkläder till utlåning. Efter en tur ska kläder såsom vantar, halsduk, mössa läggas i en tvättkorg. Rid- och skoterhjälmar ska desinficeras.

Vid transfer använder vi minibuss med 8 platser, för att kunna hålla avstånd begränsar vi antalet passagerare till max 6p (om inte alla är i samma sällskap). Vi kommer att städa våra bilar regelbundet och desinficera mellan körningar.

Vid händelse av att någon blir sjuk under en tur kommer vi att så gott som går isolera personen i fråga från de andra i gruppen.

Våra vanliga bokningsvillkor gäller. Undantag kan göras i händelse av sjukdom eller restriktioner som gör att du inte kan resa till oss. Vid en sådan situation försöker vi i första hand boka om din vistelse till ett annat datum. Känner du dig osäker inför att genomföra din resa så kontakta oss så snart som möjligt.

Ditt ansvar som gäst

Vi förutsätter att våra gäster följer myndigheters rekommendationer. Du som gäst har också ett ansvar när du besöker oss:

  • Om du har symtom, stanna hemma. Kontakta oss så kan vi försöka boka om din tur till ett annat datum.
  • Under resan hit är det viktigt att du följer rekommendationer och undviker att träffa många människor.
  • Under turen måste alla följa de riktlinjer vi har satt upp.
  • Om du blir sjuk under din vistelse vill vi att du pratar med oss direkt så att vi kan lösa det så snabbt som möjligt.
  • Vi tillhandahåller tvål och handsprit där det är mest nödvändigt, som toaletter, men rekommenderar också att ni har med egen handsprit/våtservetter i packningen.